Lærerstrid inspirerer til opgør i Norden

Arbejdstid. I Sverige og Norge følges diskussionen i Danmark om lærernes arbejdstid opmærksomt. De håber at lade sig inspirere af konfliktens konklusion.

Link to original:

Lærerstrid inspirerer til opgør i Norden

Leave a Reply

Post Navigation

%d bloggers like this:
Donate Bitcoins: 14VqDxDzkhvktP5Q5ejnL4xJHARwbTpfDY
Buy VPN