Skattechefens spekulationer

75c320121218 211553 258286 0 Skattechefens spekulationer

Opslag til denne artikelEmneord:skattesag Personer:Erling Andersen, Peter Arnfeldt, Peter Loft, Stephen Kinnock Direktør for SKAT København Erling Andersen efterlod ingen tvivl om sin mistanke om magtfordrejning mod toppen af Skatteministeriet, da han i går blev afhørt af Skattesagskommissionen for anden gang. Men han efterlod tvivl om, hvorvidt mistanken på alle punkter var velbegrundet.Efter Erling Andersen i sidste uge forklarede, at Skatteministeriets departement allerede fra begyndelsen af SKAT Københavns behandling af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag lagde hårdt pres på den københavnske skatteregion, redegjorde skattedirektøren under gårsdagens afhøring for, hvordan dette pres angiveligt tog til, efterhånden som sagsbehandlerne arbejdede sig frem imod en afgørelse.Ved to møder om sagen den 1. og 3. september 2010 stillede daværende departementschef Peter Loft ifølge Erling Andersen flere kritiske spørgsmål til SKAT Københavns sagsbehandling. Alene den københavnske skatteregion havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen, og sagsbehandlerne var på det tidspunkt nået frem til, at Stephen Kinnock formentlig skulle frikendes for dansk skattepligt, medmindre der kom nye oplysninger i sagen.Selv har Peter Loft, der endnu ikke er blevet afhørt af kommissionen, forklaret i pressen, at han alene stillede spørgsmål for at sikre, at den endelige afgørelse fremstod uangribelig, ikke for at anfægte selve afgørelsen.Men Erling Andersen og hans underdirektør Lisbeth Rasmussen var ikke i tvivl om, at Peter Loft måtte have en skjult dagsorden.»Vi er ret overbeviste om, at Peter ikke af egen drift udviser så stor en aktivitet,« forklarede skattedirektøren fra vidneskranken.»Vi tror, at nogen beder ham om at være aktiv.«Peter Loft erklærede sig dog på intet tidspunkt uenig i SKAT Københavns konklusioner, vedgik Erling Andersen. Tværtimod skrev departementschefen et notat til sagsbehandlerne, hvor han bekræftede to centrale skattetekniske præmisser for frifindelsen, nemlig at der var tale om en såkaldt tilflyttersag, og at Stephen Kinnock ikke havde opholdt sig over 180 dage årligt i Danmark.Lofts linjerVed endnu et møde om sagen, den 13. september 2010, orienterede Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen departementschef Peter Loft om, at SKAT København som forventet var nået frem til en frifindelse af Stephen Kinnock for dansk skattepligt.De medbragte et udkast til afgørelsen i sagen, og ved samme møde viste Peter Loft dem et papir med nogle linjer, han havde skrevet i hånden, og som han bad dem tage med i afgørelsen som en præcisering.På papiret havde departementschefen skrevet, at skattemyndighederne havde taget højde for alle tilgængelige oplysninger i sagen, herunder »de oplysninger, som du (Stephen Kinnock, red.) og din repræsentant har afgivet om jeres erhvervs- og familiemæssige forhold«.Underdirektør i SKAT København Lisbeth Rasmussen var også med til mødet og har tidligere forklaret for kommissionen, at hun og Erling Andersen med det samme afviste at medtage linjerne, som i deres øjne hentydede til, at Thorning-Kinnock-parrets revisor Frode Holm ved et møde i SKAT København havde hævdet, at Stephen Kinnock var bi- eller homoseksuel.Ministerens håndlanger?Den forklaring kunne Erling Andersen bekræfte, og han lagde ikke fingrene imellem, da han beskrev sin opfattelse af situationen:»Her synes jeg, det står tydeligt for mig, at Peter har været inde ved ministeren med det her, og at det her handler ikke længere om at få præciseret en skatteafgørelse. Det handler om tilsvining af Thorning,« sagde skattedirektøren, som også mente, at skatteminister Troels Lund Poulsens spindoktor, Peter Arnfeldt, måtte være involveret.Ifølge Erling Andersen var det således oplagt, at formuleringen om Thorning-Kinnock-familiens forhold skulle med i afgørelsen, for at Peter Arnfeldt efterfølgende kunne udpege den over for journalister og på den måde sætte pressen på sporet af rygterne om Stephen Kinnocks seksualitet.Kommissionens udspørger, advokat Lars Kjeldsen, indvendte, at han »i virkeligheden« mente, man lige så godt kunne læse Peter Lofts håndskrevne linjer som en henvisning til, at Stephen Kinnock »ligger og rakker frem og tilbage« mellem sit job i Geneve og familien i København.Det kunne man måske godt, vedgik Erling Andersen, men »i situationen« læste han linjerne som et forsøg på at sværte Thorning-Kinnock-parret, og han havde stadig svært ved at se anden forklaring på, at Peter Loft ville have linjerne med, end at han sammen med Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt ville »lægge denne her lille vinkel ind, som man kunne bruge til almindelig tilsvining bagefter«.Konspirationsteori?Adspurgt af professor i forvaltningsret og medlem af kommissionen Niels Fenger forklarede Erling Andersen, at Peter Loft ved mødet den 13. september 2010 understregede, at han var »fuldstændig enig« i, at »Kinnock ikke er skattepligtig«. Alligevel var skattedirektørens sikker på, at departementschefen lod sig »bruge fuldstændig«.Peter Lofts bisidder, advokat Svenning Andersen, betegnede Erling Andersens formodninger som »en konspirationsteori«, og skattedirektøren kunne da heller ikke pege på konkrete oplysninger i forbindelse med mødet den 13. september, som kunne tyde på, at Peter Loft på vegne af skatteministeren og ministerens spindoktor skulle have forsøgt at lægge spor ud til journalister, så de efterfølgende kunne skrive om Stephen Kinnocks seksualitet.Men da SKAT København tre dage senere, den 16. september 2010, sendte en foreløbig frifindelse af Stephen Kinnock for dansk skattepligt til Peter Loft til orientering, modtog Erling Andersen ifølge sin egen forklaring oplysninger, der bekræftede hans mistanke om magtfordrejning i Skatteministeriets top – dog ikke i forbindelse med departementschefens håndskrevne linjer.Som skattedirektøren allerede skrev i en redegørelse for sagen i november 2011, fik han gennem fra underdirektør Lisbeth Rasmussen at vide, »at departementschef Peter Loft, særlig rådgiver Peter Arnfeldt og skatteminister Troels Lund Poulsen angriber SKAT Københavns afgørelse«. En oplysning, som Lisbeth Rasmussen havde fået fra fagdirektør i Skatteministeriet Ivar Nordland, der dog ikke selv havde overværet det møde, hvor de tre skulle have angrebet afgørelsen.Advokat Svenning Andersen understregede, at Peter Loft jo ellers over for Erling Andersen havde erklæret sig enig i SKAT Københavns afgørelse, og da skattedirektøren igen den 20. september 2010 fik oplysninger om forsøg på politisk påvirkning af sagen, spillede departementschefen da også en anden rolle. Skatteministeriets produktionsdirektør Steffen Normann Hansen oplyste ifølge Erling Andersens redegørelse, at »skatteministeren har prøvet at få SKAT Københavns afgørelse omgjort«, og at det »er undersøgt om Skatterådet kan tage sagen op«, men at »Peter Loft har sagt endegyldigt nej til dette«.Steffen Normann Hansen og Ivar Nordland skal begge afhøres i det nye år.

Visit site: 

Skattechefens spekulationer


Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Loading

Recent Posts

Buy VPN

Archives

netload.in
%d bloggers like this: