Spørgsmål 4: Hvad er din forventning til vækstraterne (gerne et bud i pct.) i EU de kommende fem år?

Jørgen Ørstrøm Møller:Trendvækst på 1,5-2 pct. stigende i løbet af perioden og måske højere end 2 pct. i de sidste 2-3 år.Carl-Johan Dalgaard:Konjunkturbilledet forekommer fortsat meget mudret. I denne situation er viden om den langsigtede udvikling i væksten ikke til megen nytte. Så dette spørgsmål kan man med sikkerhed ikke besvare med nogen form for præcision.Hans Aage:Ca. 0 pct.Christen Sørensen:Givet finanspagtens krav om ret så store finanspolitiske stramninger og den nuværende reelle handlingslammelse i EU, jf. problemer med at blive enige om en græsk holdbar løsning (og det vil i eurosammenhæng sige løsningen for en lille økonomi), vil jeg skyde på 1 pct. p.a. i gennemsnit.Katarina Juselius:Det kommer an på den førte politik. Hvis sparepolitikken fortsætter at dominere, vil EU næppe vokse i de kommende fem år. En større satsning på en omstilling til en grøn økonomi og en forbedret (natur)ressourceproduktivitet i EU kan give mere vækst.Peder Andersen:Et godt bud er vel, at den gennemsnitlige vækstrate de næste 5 år bliver i omegnen af 1 pct., men hvis der bliver plads til, at den stramme finanspolitik især i de store lande i Sydeuropa kan lempes, kan væksten godt komme op i nærhed af 2 pct. Omvendt kan den helt aktuelle situation godt støtte den vurdering, at væksten bliver under 1 pct. Det er ikke mit forskningsområde, og mit bud er ikke modelbaseret.Bengt-Åke Lundvall:Tilbagegang og stagnation indtil euroen virkelig truer med at bryde sammen – herefter kan man ikke spå.Inge Røpke:Hvad der kommer til at ske, afhænger vældig meget af politik. Derfor giver økonomisk forudsigelse ikke så meget mening.Vil de sociale konflikter blive så store, at politikerne vil ændre kurs? Vil det blive muligt at udfordre den magt, som de stærke lobbygrupper i den finansielle sektor har?I EU har håndteringen af den finansielle krise og Eurokrisen bidraget betydeligt til at uddybe krisen og til at lægge byrderne på de svageste. Vil der komme en kursændring? Jeg har ikke forudsætninger for at vurdere det.Henrik Plaschke:Fortsat krise og stagnation – vi har ikke nået bunden.Mikael Skou Andersen:EU-27 vil under ét formentlig opleve en vækst omkring nul, da en række lande trækker kraftigt ned.Anders Chr. Hansen:Den nuværende recession skyldes ikke mangel på inputs, men mangel på efterspørgsel. Den europæiske budgetpolitik har ikke virket, som mange havde forventet. Kravene om at alle lande skal opnå budgetbalance meget hurtigt har medført negativ vækst i euro-landenes økonomier. Man har undervurderet de negative og overvurderet de positive effekter af mindre budgetunderskud. Det gør det paradoksalt nok sværere at opnå balance på budgetterne, så nye stramninger kommer på dagsordenen, og man kan komme ind i en ond cirkel. De fremtidige vækstrater afhænger derfor af, hvordan man politisk vil reagere på, at den europæiske budgetpolitik ikke virkede som forventet. Udsigterne for 2013 er blevet løbende nedjusteret, men de fleste regner med en vending i løbet af 2013.Niels Kærgård:Med en stram finanspolitik af hensyn til den offentlige gæld i Sydeuropa bliver den ikke høj. 1-1,5 procent.Duncan Wigan:Jeg er skeptisk overfor substansen i enhver påstand om autoritativ forudsigelse, og jeg foretrækker at afstå fra at give en sådan forudsigelse autoritativ fremtræden i form af et fast tal. Jeg vil imidlertid sige, at den aktuelle besparelsespolitik i Europa ikke rummer noget grundlag for fornyelse. At beskære offentligt og privat forbrug samtidigt udelukker rent logisk vækst, og fraværet af enhver overordnet vision (som f.eks. en ’grøn revolution’) modarbejder det ydermere. (oversat fra engelsk. red.)Bo Sandemann Rasmussen:Nu er vi stadig tynget af gældskrisen i EU-landene, så indenfor en femårig periode vil vækstraterne formentlig være beskedne, højst mellem 1 og 2 pct. pr. år.Jesper Jespersen:De vil være lavere end i perioden op til 2008/09 primært på grund af en restriktiv økonomisk politikThorkil Casse:Jeg tør ikke gætte på et bestemt tal, men for EU-lande, som oplever et kraftigt fald i nogle år, kan der blive tale om en følgende periode, hvor væksten stiger igen. Muligvis indtil man når tilbage til udgangspunktet før krisen.Søren Kjeldsen-Kragh:1-1,5 procent per år i gennemsnitJakob Brøchner Madsen:Bad!! Det bliver i hvert fald ikke over 1 pct..Frede Hvelplund:Uinteressant spørgsmål, for det, det drejer sig om, er, om EU er i stand til at løse dets ressourceproblemer ved at mobilisere den store arbejdsressource, der heldigvis p.t. er ledig. ’Heldigvis’, for arbejdsløsheden bære kimen til de ressourcemæssige problemløsninger.Hvis det lykkes – hvilket der desværre ikke p.t. er meget der tyder på – vil konsekvensen være en periode med vækst, som er drevet af, at man energirenoverer huse, etablerer omfattende materialegenbrugssystemer, bygger vedvarende energianlæg og i det hele taget nedbringer Europas ressourcebelastning. I så fald vil væksten i en periode kunne være på mellem 2 og 4 pct. årligt.For væksten er et aktivitetsmål for en stigning i nødvendige aktiviteter. Ikke et mål i sig selv.Finn Østrup:Forsøg på svar til spørgsmål 4-5 samt 8:Vi har siden 2007 oplevet en finansiel krise. Det er sket mange gange før i verdens finansielle historie. I Danmark har vi f.eks. haft finansielle kriser i 1908, gennem 1920’erne samt i perioden 1987-93. Jeg vil henvise interesserede til min bog ’Finansielle kriser’ (2008). Det har været kendetegnende for alle tidligere finansielle kriser, at der forud for krisen er en periode med gældsopbygning, hvor der er en stigning i gæld opgjort i forhold til produktionen. Derefter er der en periode, hvor gælden bliver reduceret i forhold til produktionen. I denne sidste periode er der normalt lav efterspørgsel og dermed også lav produktion. Det kan konstateres, at kun i USA kan vi nu se en vis reduktion af gælden i forhold til bruttonationalproduktet, mens der hverken i Danmark eller i andre europæiske lande er sket en reduktion af gæld i forhold til bruttonationalproduktet. Det er på denne baggrund sandsynligt, at vi står over for en langvarig periode med lav vækst. Mine gæt for fremtidig vækst både i Danmark og i EU over de næste fem år ville derfor være 1 pct.Jørgen Ørstrøm Møller, professor, Asia Research Centre, CBSCarl-Johan Dalgaard, professor, Økonomisk Institut, Københavns UniversitetHans Aage, professor, Institut for samfund og globalisering, RUCChristen Sørensen, professor, tidl. overvismand, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Syddansk UniversitetPeder Andersen, professor, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (KU)Katarina Juselius, professor, Økonomisk Institut, KUBengt-Åke Lundvall, professor, Institut for økonomi og ledelse, Aalborg UniversitetInge Røpke, professor, Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions, Aalborg UniversitetHenrik Plaschke, lektor, Institut for statskundskab, Aalborg UniversitetMikael Skou Andersen, projektleder, Det Europæiske MiljøagenturAnders Chr. Hansen, lektor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUCNiels Kærgård, professor, tidl. overvismand, Fødevareøkonomisk Institut, KUDuncan Wigan, adjunkt, Department of Business and Politics, CBSBo Sandemann Rasmussen, professor, Institut for økonomi, Aarhus UniversitetJesper Jespersen, professor, Institut for samfund og globalisering, RUCThorkil Casse, lektor, Institut for samfund og globalisering, RUCSøren Kjeldsen-Kragh, professor emeritus, Fødevareøkonomisk Institut, KUJakob Brøchner Madsen, professor, Department of Economics, Monash UniversityFrede Hvelplund, professor, Institut for planlægning, Aalborg UniversitetFinn Østrup, professor, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, CBSI alt 35 økonomer fra offentlige forsk ningsinstitutioner blev bedt om at deltage i enqueten. Heraf har 20 sagt ja og besvaret spørgsmålene. Blandt de adspurgte var også et større antal nuværende eller tidligere økonomiske vismænd. Af disse har to tidligere overvismænd deltaget, mens de øvrige ikke har svaret eller har takket nej til anmodningen.

Link: 

Spørgsmål 4: Hvad er din forventning til vækstraterne (gerne et bud i pct.) i EU de kommende fem år?


Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Loading

Recent Posts

Buy VPN

Archives

netload.in
%d bloggers like this: