Spørgsmål 6: Hvis du mener, mærkbar vækst kommer tilbage, hvad er så de faktorer, der vil muliggøre den?

Jørgen Ørstrøm Møller:Det mener jeg ikke.Carl-Johan Dalgaard:Nye teknologier, varer, tjenesteydelser og organisationsformer. Med andre ord: Det samme som har drevet væksten i de sidste 100 år. Her skal man også betænke de enorme konsekvenser af, at gigant-lande som Kina og Indien i stigende grad vi være med til at drive ny viden frem. Dette vil også være os til nytte i Vesten, hvis vi er åbne og hurtige til at drage nytte af denne nye viden.En forskel til det historiske kan dog være, at service sektoren vil være mere betydningsfuld i de kommende årtier for den globale vækst, end den har været historisk. En årsag er, at internettet har muliggjort handel med tjenesteydelser i en historisk uset grad. Faktisk er det ikke helt urealistisk, at tjenestehandlen i fremtiden vil nå op på siden af handlen med varer. Der er mange spændende perspektiver i en til stadighed ekspanderende ’virtuel globalisering’.Hans Aage:– (jf. svar på spm. 1, red.)Christen Sørensen:Produktivitetsvækst. Men det afgørende er, om tendensen til dette får lov at slå igennem og ikke dræbes af afgørende politiske fejltagelser som indførelsen af euroen var, og som den manglende forståelse for, hvad dette kræver af de politikere, der siger, at de går ind herfor.Katarina Juselius:Satsning på forbedret (natur)ressourceproduktivitet, arbejdsdeling, nytænkning.Peder Andersen:På den kortere bane er det jo efterspørgslen, der skal trække. Og her er det såvel forbrug som investeringer, der kan trække. Det er såvel de realøkonomiske forhold som de mere ’forventningsrelaterede’, der har betydning på den kortere bane.Bengt-Åke Lundvall:Den kommer ikke tilbage af sig selv. Måske efter en mere dramatisk global (euroinspireret) krise som inspirerer radikal institutionel fornyelse, nytænkning af økonomisk teori og politik. Men krisen kan også føre til ekstrem nationalisme og til depression.Inge Røpke:– (jf. svar på spm. 1, red.)Henrik Plaschke:Væksten kommer ikke tilbage af sig selv. Hvis en holdbar og længere varende vækst skal genereres på ny, fordrer det en radikalt anderledes form for økonomisk udviklingsmodel mht. organisering af produktion, forbrug, transport, energi osv. Og det er først og fremmest et politisk projekt, der p.t. ikke har nogen solid form for politisk eller social opbakning.På kortere sigt er der behov for at stimulere væksten af hensyn til beskæftigelsen, men det er vigtigt, at dette gøres på en måde, der er forenelig med de mere langsigtede hensyn til bæredygtighed (altså ikke blot stimulering af det materielle forbrug via skattelettelser o.l.).Mikael Skou Andersen:Forbruget har været kunstigt opskruet og drevet af ejendomsbelåning, det vil tage lang tid og kræve en udjævning over tid – men når tilpasningen er sket forhåbentlig over de næste seks-syv år, så burde det være muligt at sikre en ’mærkbar’ vækst svarende til det niveau, vi har set tidligere (1-2 pct. årligt).Anders Chr. Hansen:Omstilling til en grøn økonomi indebærer investeringer i et nyt kapitalapparat og menneskelige ressourcer. Måske ikke i helt samme omfang som i 1960’ernes investeringer i et kapitalapparat designet til fossil energi, men en ’mærkbar’ vækst som følge af en grøn omstilling kan næsten ikke undgås. Ligesom i Danmark kan man også i resten af Europa vende nedgangen ved at fremskynde investeringerne i den grønne omstilling fremfor at udskyde dem med henvisning til den stramme økonomi.Niels Kærgård:Det afgørende er efterspørgslen, og så længe forbrugerne er usikre på fremtiden og derfor holder igen med at forbruge, og det offentlige ikke kan øge forbruget i Sydeuropa og ikke vil i Nordeuropa, så bliver det ikke de første år, væksten kommer stærkt igen. Men den dag forbrugerne igen får tillid til fremtiden, kommer der også gang i økonomien.Duncan Wigan:Jeg tror ikke på det. (oversat fra engelsk, red.)Bo Sandemann Rasmussen:Nye ’opfindelser’/innovation skal skabe den langsigtede vækst. På kortere sigt er det mere et spørgsmål om at få genskabt tilliden til de europæiske økonomier, så er der et vækstpotentiale gennem øget privat forbrug og investeringer.Jesper Jespersen:Når den konjunkturmæssige (og delvist politik-forstærkede) bund er passeret i løbet af 2-3 år, så vil BNP-væksten (overgangsvist) se pænere ud; men fra et højt arbejdsløshedsniveau.Thorkil Casse:– (jf. svar på spm. 1, red.)Søren Kjeldsen-Kragh:Mærkbar vækst i vor del af verdenen kommer kun tilbage hvis a) der kommer nye afgørende innovationer, b) der politisk vedtages at gøre en betydelig indsats vedrørende miljøgenopretning og klimaindsatsJakob Brøchner Madsen:Danmark har ført in rimelig fornuftig finanspolitik (ikke for stort underskud), lav rente og at faldet på boligmarkedet bliver reduceret.Frede Hvelplund:Nu er væksten stadig ikke et mål i sig selv. Men ovenfor er beskrevet, hvor væksten kan komme fra i en periode.Finn Østrup:Se spm. 1Jørgen Ørstrøm Møller, professor, Asia Research Centre, CBSCarl-Johan Dalgaard, professor, Økonomisk Institut, Københavns UniversitetHans Aage, professor, Institut for samfund og globalisering, RUCChristen Sørensen, professor, tidl. overvismand, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Syddansk UniversitetPeder Andersen, professor, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (KU)Katarina Juselius, professor, Økonomisk Institut, KUBengt-Åke Lundvall, professor, Institut for økonomi og ledelse, Aalborg UniversitetInge Røpke, professor, Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions, Aalborg UniversitetHenrik Plaschke, lektor, Institut for statskundskab, Aalborg UniversitetMikael Skou Andersen, projektleder, Det Europæiske MiljøagenturAnders Chr. Hansen, lektor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUCNiels Kærgård, professor, tidl. overvismand, Fødevareøkonomisk Institut, KUDuncan Wigan, adjunkt, Department of Business and Politics, CBSBo Sandemann Rasmussen, professor, Institut for økonomi, Aarhus UniversitetJesper Jespersen, professor, Institut for samfund og globalisering, RUCThorkil Casse, lektor, Institut for samfund og globalisering, RUCSøren Kjeldsen-Kragh, professor emeritus, Fødevareøkonomisk Institut, KUJakob Brøchner Madsen, professor, Department of Economics, Monash UniversityFrede Hvelplund, professor, Institut for planlægning, Aalborg UniversitetFinn Østrup, professor, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, CBSI alt 35 økonomer fra offentlige forsk ningsinstitutioner blev bedt om at deltage i enqueten. Heraf har 20 sagt ja og besvaret spørgsmålene. Blandt de adspurgte var også et større antal nuværende eller tidligere økonomiske vismænd. Af disse har to tidligere overvismænd deltaget, mens de øvrige ikke har svaret eller har takket nej til anmodningen.

Original article – 

Spørgsmål 6: Hvis du mener, mærkbar vækst kommer tilbage, hvad er så de faktorer, der vil muliggøre den?


Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Loading

Recent Posts

Buy VPN

Archives

netload.in
%d bloggers like this: